Болезни: трахома

1500–2100 руб.
Рейтинг:
112 оценок
 • Эндокринолог, офтальмолог, дермато-венеролог, гинеколог, невролог, кардиолог, хирург, травматолог-ортопед, уролог, ЛОР, гастро-энтеролог,сурдолог,флеболог
  1800 руб.
 • Офтальмолог Воронцова О.А.,КМН
  2100 руб.
 • Офтальмолог Воронцова О.А.,КМН
  1800 руб.
 • Эндокринолог,офтальмолог,дерматове-неролог, гинеколог, уролог, невролог, кардиолог, травматолог- ортопед, хирург, Гастроэнтеролог,сурдолог,флеболог
  1500 руб.
Все услуги